"Nufarul Alb"

Camera unicală Salina.

Camera unicală Salina.

La 2016 a fost  deschisă camera de Salina. Salina Sanatoriului Nufărul Alb este unică în Republica Moldova, diversificîndu -se prin capacitatea de tratare a 100 pacienți concomitent.