"Nufarul Alb"

Renovarea blocului de cazare.

Renovarea blocului de cazare.

În 2011 au  fost efectuate lucrări de reparare și renovarea a blocului de cazare.